Samarbeidspartnere: 


  

 

 

 

 

 

           

 

 

HOT AUGUST NIGHTS 2018

Hvordan neste års treff blir, er det for tidlig å si noe om enda, i.o.m. at det skal foregå mye gravearbeid på Trondheim Torg de neste 2 årene og det skal anlegges rundkjøring i Haakon 7`de`s gt. Men at det blir treff, er sikkert, og det blir minst like bra som tidligere. Vi arbeider med nye plasser for de forskjellige arrangementene.  Dette vil vi imidlertid komme tilbake til utover vinteren og våren.