Samarbeidspartnere: 


 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Amcarklubbene i Norge bes om å legge inn egne arrangement i AMCAR`s Biltreffkalender!!

Se veiledning på siden for dokumenter og plakater. 

 

TERMINLISTE 2019    

JULI 

19. - 21.       Kysttreffet, Frøya

AUGUST

7.                  Cruise Night

8. - 11.          HOT AUGUST NIGHTS, ACCT

16.                Røros Amcar

17.                Kaitreff, Namsos

20.                TIRSDAGSÅPENT, ACCT

27.                TIRSDAGSÅPENT, ACCT

31.                Night Cruise to Hell

SEPTEMBER

3.                  MEDLEMSMØTE, ACCT

4.                  Cruise Night

8.                  River Meet, Kvål

OKTOBER

1.                 MEDLEMSMØTE, ACCT

19.               MIDTNORSK FORUM, ACCT

25.               INFO KOMMER, ACCT

NOVEMBER

5.                 MEDLEMSMØTE, ACCT

DESEMBER

3.                 MEDLEMSMØTE, ACCT