Samarbeidspartnere: 

 


 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LITT HISTORIE

     Trondheim har hatt et aktivt amcarmiljø fra 60-tallet og fram til i dag. Folket i dette miljøet brukte stort sett Mobilia Stekhus i Elgeseter gt./Holtermannsvegen som samlingspunkt. Det var her man bestemte seg for å danne en klubb for amcarinteresserte. Så 12.desember 1972 ble American Car Club Trondheim (ACCT) offisielt stiftet, som Norges første amcarklubb. Svein I. Myhre ble valgt som klubbens første president.

     American Car Club Trondheim var også kimen til stiftelsen av American Car Club of Norway (ACCN / Amcar). I 1974 fikk Svein I. Myhre idèen til å stifte en landsdekkende amcarklubb. Han fikk med seg et par sentrale medlemmer i ACCT – Terje G Aasen og Bjørn Tømmervik til planleggingen. ACCN ble så offisielt stiftet i 1975. ACCT fortsatte som lokal amcarklubb, men ble tatt opp som medlem av ACCN. Svein I. Myhre fortsatte som president i ACCT, men ble også valgt til president i ACCN.

     ACCT drev en omflakkende tilværelse fra den ble stiftet i 1972 og frem til årskiftet 1996/97. I en kort periode i starten hadde klubben et kontor i Dronningens Gate i Trondheim Sentrum og et mekkelokale på Byåsen. Medlemsmøtene ble avholdt på forskjellige kafeer rundt i byen. I mange år hadde klubben Toppen Kafeteria i Holtermannsvegen som fast møtelokale. I 1992 leide ACCT et lokale i gamle Edda Radiofabrikk i Elgeseter Gate ved Studentersamfunnet. Det å ha et eget klubblokale, skapte et stort oppsving i klubbens aktivitet. På grunn av at leiekontrakten for dette lokalet var kortsiktig, begynte vi å se oss rundt etter et egnet lokale vi kunne kjøpe. Så, 1. januar 1997 kjøpte klubben eget klubbhus i Prestmovegen 1 E på Ranheim. Her holder klubben fortsatt hus.

     Etter overtakelsen gjennomførte vi en større dugnad på lokalet, som førte til at vi fikk et stort og fint klubblokale. I årene som fulgte ble det  gjennomført flere oppussinger, som førte til at vi nå har et flott klubblokale med  kjøkken, møtelokale, en sittegruppe i dinerstil, kontor/bibliotek og et  lager til  klubbeffekter.  Her er det også store utearealer med mange parkeringsplasser og sittegrupper.